joi, 13 septembrie 2012

Ne trezim si noi odata ? ? ?

Stiu Ei (Oamenii) că orice gest de agresivitate, chiar şi îmbulzeala din autobuze, orice vorbă urâtă sau orice gând prost are o influenţă negativă puternică pentru nivelul spiritual al planetei. 
Să gândim la dimensiunea  catastrofală  a  poluării  produsă  de  obiectivele  atomo-nucleare ,în care se pregăteşte  moartea  unei  civilizaţii;    de  obiectivele  industriale  ridicate  fără acoperire ecologică , ale  căror  reziduri umbresc  cerul, sau la poluarea  datorată  mijloacelor de transport existente. Acestea sunt doar câteva din exemplele posibile legate de poluarea atmosferică directă, dar dacă ne gândim şi la defrişarea masivă a pădurilor, vom constata că se află în pericol şi sursa de regenerare a atmosferei.

Nici viaţa subacvatică nu a fost scutită de dezastru.. Dovadă sunt deversările de substanţe, începând cu apele reziduale şi culminând cu imensele pelicule de ţiţei pe oceanele planetei. Tot ce atingi e poluat, otrăvit cu moarte.Dar cui îi pasă de toate acestea? Protecţia mediului este o investiţie care nu aduce nici un profit: Iar atâta vreme cât materia primă se ia din mediul ambiant, marii industriaş ivor continua să distrugă şi să risipească fără discernământ. Dar până când? Natura, obosită şi stoarsă de toate resursele sale de regenerare, îşi reduce tot mai mult capacitatea desusţinere a vieţii.Iată cum locuitorii planetei, indiferent de domeniul de activitate şi de puterea lor de decizie, sunt răspunzători prin ignoranţă şi neglijenţă, pentru atentat la viaţa planetei. Nu o dată am fost dezgustat văzând beţivi cu ochii injectaţi şi chipurile schimonosite de băutură, ori prostituate care, pentru a-şi câştiga existenţa, îşi vând trupul, sau oameni copleşiţi şi descurajaţi, care găsesc în droguri iluzia împlinirii. Ştiu ei oare că trupul lor este un dar pe care nu au dreptul să-l distrugă? Căci corpul uman este o creaţie perfectă; construit ca să funcţioneze integrat în natură, el trebuie menţinut în continuă armonie cu natura.Şi dacă uneori cel mai uşor ne este să murim, nu trebuie să uităm că viaţa ne-a fost dată să luptăm pentru viaţă. Dar cum să nu uite oamenii aceasta, când existenţa lor e tot mai degradantă, când tot ceea ce fac îi îndepărtează şi mai mult de drumul spre Adevăr.  
De fapt,aflarea Adevărului nu preocupă pe nimeni în jurul meu, nimeni nu manifestă o cât de mică dorinţă să înţeleagă cu adevărat ce caută el în această viaţă, încotro se îndreaptă el şi lumeaîn care trăieşte. Nimeni nu înţelege posibilitatea sfârşitului acestei stări, atâta timp cât nu-şi pune măcar problema Creaţiei şi a necesităţii evoluţiei.Cum poţi să-i ajuţi pe oameni să găsească răspunsuri la întrebări pe care refuză să şi le pună? Cu forţa nu se poate, pentru că efectul ar fi contrar celui dorit. Sunt dezamăgit când văd cum trăiesc, ce preocupări au, cum înţeleg ei să-şi folosească viaţa, ce visează, ce speră,ce înţeleg prin fericire şi cum luptă să o obţină. Artificializarea excesivă şi schematizarea vieţii cotidiene, au produs o îngrădire umilitoare a libertăţilor umane.S-a pierdut contactul cu Creatorul, iar în locul credinţei în Dumnezeu s-au instalat frica, dorinţa de înavuţire, plăcerile mărunte...Sensul vieţii a fost abandonat pentru o lume iluzorie, de sentimente false,auto întreţinute. Au fost inventate legi proprii acestei stări, legi care, dacă le înţelegi, vezi că sunt de fapt, doar jgheaburile pe care omenirea alunecă spre autodistrugere. Da! Oamenii de pe această planetă sunt singurii responsabili de decăderea lor.Problema numărul unu este viaţa politică. Politica s-a întins ca o caracatiţă în toate,chiar şi în viaţa particulară a fiecărui individ. Disputele politice sunt principalele manifestări  publice  ale  oamenilor.  Ele generează evenimentele marcante ale istoriei, reprezentând defapt conflicte şi compromisuri între anumite grupuri de interes, care îşi împart influenţa asupra diverselor teritorii şi categorii sociale.Descurajator pentru mine este şi faptul că pe Terra există graniţe, toată planeta fiind împărţită în state şi stătuleţe, fiecare cu conducerea, limba şi moneda ei proprie. Această împărţire a dus la concurenţa şi lupta dintre state şi în consecinţă, la distrugerea armoniei planetare.O altă „ciudăţenie" este înregistrarea oficială a tuturor oamenilor, fiecare persoană fiind obligată să deţină un document de identificare. Fără acest document, omul nu poate să desfăşoare o viaţă publică. De fapt, totul se realizează pe bază de documente scrise. Până şi o căsătorie este recunoscută de societate, doar dacă are la bază un document, chiar dacă aceasta este uneori formală. Uimitor este faptul că există şi divorţuri legale, deci se mai întâmplă ca oamenii să se mai şi sature de viaţă de  familie, iar acest lucru este aprobat de societate, indiferent că familia respectivă are şi copii; nu interesează pe nimeni soarta micilor nevinovaţi.

Interesul pentru educarea societăţii, în special interesul pentru tineret, este minim. Pe nimeni nu mai interesează viitorul societăţii; în tineret, dacă se face o investiţie,rezultatul este întârziat, iar aici, pe Terra, singura clipă importantă este cea prezentă.Aspectul dramatic al existenţei este creat de sensul pe care oamenii l-au dat vieţii lor şi constituie practic sursa tuturor celorlalte dezastre. Este vorba de setea de înavuţire.Existenţa oricărei fiinţe pe Terra este absolut dependentă de bani. Totul se măsoară în bani,se vinde sau se cumpără. Banii dau măsura succesului unei vieţi. Averea e consideratăsemnul puterii pe Terra. Cei bogaţi domină totul. Ei iau marile decizii de război sau pace,manipulează populaţii întregi, organizează lovituri de stat, generează foamete într-o parte a planetei  şi bunăstare în alta. Îi umilesc pe cei mulţi cumpărându-le existenţa la preţuri derizorii.Gândirea oamenilor este subordonată nevoii de bani. Toate aspiraţiile sunt legate de câştig, indiferent că e vorba de goana după înavuţire sau despre lupta pentru subzistenţă.Majoritatea nu au timp să gândească mai departe de ziua de mâine, fiind obligaţi să muncească 8-10 ore pe zi şi atunci se pune întrebarea: Cât timp are un pământean să gândească numai pentru sine? Practic, el nu-şi mai aparţine. Şi-atunci când să gândească el la Univers şi la tainele lui?În acest fel, omenirea a intrat încet, dar sigur în sclavie; deci, o planetă de sclavi.
Oriunde este sclavie, nu poate fi vorba de creaţie, iar o planetă lipsită de creaţie are un singur sfârşit: distrugerea!Sub masca comodităţii în gândire oamenii se mulţumesc să-şi vândă potenţialul fizic şi intelectual în profitul altora. Se mulţumesc cu mediocritatea unei vieţi care şi-a găsit echilibrul la nivelul unei linişti aparente şi al unor plăceri mărunte. Structurile de dominaresunt foarte bine puse la punct, existând un adevărat lanţ al dependenţelor şi al condiţionărilor.Studiind modul de structurare şi de organizare ierarhică a vieţii administrative şi sociale, am constatat că oamenii sunt adunaţi în comune, oraşe, judeţe (departamente), state;statele mici sunt sclave ale celor mari, în timp ce marile puteri, la rândul lor sunt sclave ale câtorva magnaţi; iar aceştia din urmă sunt sclavi ai banilor. Banul le dă putere, pe el îl slujesc şi lui i se închină.
Banul este Dumnezeul lor.Se vând şi se cumpără iluzii, se vând şi se cumpără sentimente. Se vând şi se cumpără ţări. Minciunile sunt la mare preţ, iar armele sunt foarte căutate. Se târguiesc clipele de pace. Se comercializează vieţi.
Pe nici o altă planetă din Univers nu există nimic din toate acestea. Celelalte planete  
şi-au urmat continuu firul evoluţiei în deplină armonie cu Centrul Energetic, în timp ce Terra a fost mereu obligată să pornească de la capăt ciclul evolutiv.Fiecare planetă are un singur popor, care vorbeşte o singură limbă; nu există stateşi delimitări teritoriale, iar conducerea întregii planete aparţine unui organism unic. Nu există grupuri cu interese contradictorii şi nici ameninţări de războaie. Nu sunt nici bogaţi,nici săraci, nu există bani sau sistem de plată.Oamenii se ajută între ei ori de câte ori este nevoie. Fiecare e specializat în producerea unui anumit gen de produse şi se practică schimbul de mărfuri. Căsătoria nu e condiţionată de existenţa unui document. O familie se întemeiază prin iubire, respect şi încredere reciprocă.Munca nu este o povară. Se munceşte în schimburi şi atunci când cineva se simte obosit, el se poate relaxa folosind duşul energetic. Conştiinţa fiecăruia este maximă, astfel încât nimeni nu profită prelungind momentele de relaxare.Adesea, fiinţe umane de pe alte planete, cu grad de inteligenţă ridicat, vin pe planete cu dezvoltare mai redusă pentru a le sprijini evoluţia.

Deplasările interplanetare se fac diferit, în funcţie de distanţa de parcurs. Astfel, pentru distanţe mari se folosesc nave cu un sistem de propulsie total nepoluant şi 
Viteze depăşind cu mult viteza luminii. Pentru distanţe mai mici şi pentru deplasări în cadrula aceleiaşi planete se foloseşte teleportarea, dar şi deplasarea energetică.
In cazul teleportării sunt stabilite anumite frecvenţe. Pentru o anumită destinaţie se apelează la frecvenţa proprie şi teleportarea se realizează instantaneu.
Deplasarea energetică intervine între două persoane atunci  când  una  lansează  un apel mental celeilalte.  Persoana chemată recepţionează instantaneu apelul, după care, în câteva secunde, îşi părăseşte corpul fizic, deplasându-se doar cu corpul energetic.
Insa sunt sanse de schimbare ? Dar depinde de fiecare dintre noi? TU, ce alegi ?

Fragmente din Zvezdomir-Marinov-Incognito pe Terra 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu