marți, 14 august 2012

Visul

După actul morţii şi al reîntrupării, visul este fenomenul cel mai important din viaţa omului.Lumea savantă a făcut apel la fel de fel de ipoteze pentru a-şi explica acest fenomen, dar nu a putut să se apropie nici pe departe de adevăratul mecanism al producerii visului, întrucât el, aparţinând lumii fluidice(eterice), e imposibil de cunoscut pe cale fizică.Oricât de fantastice ar fi, visele sunt realităţi ale lumilor fluidice. Iluziile există doar în lumea fizică, deoarece simţurile ne arată una şi adevărul este altul.Inainte de a intra în analiza fenomenului numit vis, trebuie să reţinem că omul are o stare a sa eternă -starea de spirit liber, când posedă o memorie deplină a trecutului, prezentului şi viitorului. A doua stare a omului este cea vremelnică, starea de duh întrupat - când nu mai ştie nimic de patria de unde a venit şi nu cunoaşte decât ceea ce aparţine acestei vieţi pământeşti, memoria lui fiind foarte limitată. între aceste două stări se înşiră stareasomnambulică, transa şi visul.
 In starea somnambulică omul este în legătură şi cu lumea trupească şi cu cea spaţială. în starea de transă duhul omului s-a exteriorizat complet - ceea ce nu are loc în starea somnambulică - fiind în legătură numai cu lumea fluidică, în starea de vis, duhul este exteriorizat, iar corpul vital rămâne în trup.
Divinitatea a orânduit ca omul şi orice animal să doarmă, pentru ca spiritul să-şi trăiască pentru câteva ore viaţa de spirit, fără de care viaţa trupească ar fi deosebit de chinuitoare. După o zi de muncă, omul se culcă şi adoarme. Ce se petrece cu el? De cum a pus capul pe pernă, încetul cu încetul duhul începe să se retragă din temniţa sa, din trupul său. Iată-l afară la un metru de trup,trăgând după el şi o parte din corpul său vital. O dată ieşit complet din trup, duhul începe să iasă şi din învelişul sau corpul său vital, în acest moment un lucid vede pe pat trupul din care pleacă un fir aflat în legătură cu corpul vital. Apoi din corpul vital pleacă un alt fir, care se leagă de duh -format din scânteia divină înconjurată de toate celelalte învelişuri fluidice.
La deşteptare, omul nu va şti nimic, nu-şi va aminti nimic din tot ce va gândi şi face de acum spiritul înconjurat de corpul său perispiritual.
Dublul vital a fost scos din trup, pentru a fi încărcat cu fluid electric, graţie căruia acest corp eteric va putea conduce ziua următoare funcţiile trupului.
 O dată ce a fost încărcat, dublul vital este introdus în trup, iar duhul îşi vede de studiile, meditaţiile şi conversaţiile sale, cu lumea spaţială.Spre ziuă, începe visul. Aşadar visul are loc după ce corpul vital a fost reintrodus în trup, iar duhul singur este în afara corpului vital şi al trupului.Visul poate avea loc şi ziua când dormim. Somnul de zi nu este absolut necesar, ci doar pentru agrement, odihnă sau meditare. în acest timp dublul vital rămâne în trup, iar spiritul hoinăreşte prin împrejurimi.

In rezumat, omul trupesc cunoaşte trei stări:
1.Starea de veghe- când duhul şi dublul eteric se află în trup;
2.Starea de somn adânc- când spiritul împreună cu dublul său eteric sunt în afara trupului;
3.Starea de vis -când dublul eteric se află în trup, iar spiritul este în afară. Numai în această stare au loc visele.
Incetul cu încetul, duhul se retrage din trup, trăgând după el corpul vital.
De acum omul doarme profund. După ce duhul îşi va încărca dublul vital cu fluid, cu forţa electrică necesara pentru douăsprezece ore de funcţionare, îl va introduce în trup. Din acest moment, omul începe să viseze.Va vedea peisaje din diferite ţări şi ţinuturi, va vorbi cu alte duhuri, despre trecut sau viitor,dar la deşteptare le va uita pe toate. 
Aceasta e regula. -Câteodată, când visul are loc către ziuă şi omul se deşteaptă mai mult sau mai puţin repede după vis, el îşi aminteşte câte ceva.
Pentru a-şi aminti pe deplin, condiţia este să se deştepte repede,imediat după vis, ceea ce se poate realiza rugând pe un spirit prieten să-i facă acest serviciu.
O data deşteptat, să nu se mişte, să nu deschidă pleoapele, pentru că altfel lumina zilei îl trece complet la viaţa trupească. Să stea liniştit şi să mediteze asupra visului avut. Apucând de un capăt al visului şi trăgând cu mintea mereu de el, visul pare că se desface ca de pe un mosor, şi încetul cu încetul îl reconstituie.
In modul acesta, toate ideile şi imaginile culese de duh –neavând timp să se risipească în spaţiu - sunt transmise dublului eteric. Din corpul vital, imaginile trec în sistemul cerebral şi prin el omul îşi conştientizează şi memorează tot visul.
Fiind o materie vie, dublul vital are capacitatea să înregistreze direct toate impresiile vizuale,olfactive sau auditive venite din lumea exterioară. Aşadar, în afară de duh sau fiinţa noastră spirituală, şi dublul vital constituie un suport de înregistrare al fenomenelor din afara trupului omenesc. Acest corp eteric, sau dublu vital - care ne împiedică ziua să ştim ce am făcut noaptea sau ce cunoaştem din alte vieţi - înregistrează cunoştinţe ziua, când spiritul se află în trup, şi înregistrează cunoştinţe  noaptea,când duhul este în afara trupului.
Prin urmare,corpul vital este o arhivă păstrătoare de cunoştinţe.
El reprezintă „subconştientul" ştiinţei voastre terestre.Pe lângă materia memorială a duhului şi în dublul vital se imprimă, sub formă de simboluri,tot ce a aflat duhul în timpul nopţii despre viitorul său apropiat, despre evenimentele prin care va trece, iar la deşteptare „subconştientul" - nefiind prin sine însuşi inteligent, cugetător ca duhul sau stăpânul său - nu le poate traduce limpede, decât sub formă de presentiment, de presimţire că va fi ceva, că stăpânului său i se va întâmpla ceva, dar ce anume, nu ştie. Dublul vital fiind doar un înregistrator, fără să posede o inteligenţă, nu poate reproduce decât inconştient şi vag, ceea ce a reţinut sau memorat.
Datorită dublului vital se construiesc visele. Visul poate să însemne ceva pentru om şi poate să nu-i arate nimic. Dacă de exemplu un spirit superior trebuie să joace
într-o întrupare a sa rolul unui biet cioban, potrivit rangului său, el poate avea noaptea conversaţii cu alte duhuri, poate călători sau vizita diferite regiuni terestre sau spaţiale. La deşteptare îşi va'aminti ceva, dar atât de neînţeles pentru mintea lui simplă din actuala viaţă terestră, încât visul nu-i va spune nimic.
Aşadar, visul reprezintă uneori ceva şi alteori nimic - pentru cel care a visat.
De multe ori o persoană incultă, pusă în stare de transă, ne uimeşte prin cunoştinţele sale de chimie, fizică şi astronomie. De unde le scoate? Din adâncul arhivei sale spirituale, pentru că este o entitate superioară în lumea spaţiilor.
Visele sunt necesare omului. Uneori duhul are nevoie ca ego-ul - personalitatea prin care s-a întrupat şi constituie conştiinţa sa în (starea de veghe - să ştie ceva, cât de cât, din cele ce trebuie să facă în viaţa terestră actuală. în acest scop, duhul provoacă un vis, pentru ca tot el - prin intermediul ego-ului, care îi oferă constiinta de veghe când" va fi în trup - să aibă presentimente vagi despre evenimentele ce vor urma, despre faptele pe care trebuie să le facă şi despre cele de care trebuie să se ferească.Am spus că omul spirit are un program de urmărit. Ca să se ţină pe acest drum şi să nu greşească, el trebuie să aibă, cât de dât, indicaţia drumului său. Pentru a avea în vedere calea ce oare de urmat, duhul face astfel ca însasi vehicolul său să înregistreze, sub formă de vis simbolic,cărarea pe care îi vor fi aşternute flori sau ghimpi, bucurii sau supărări.Lumea crede că visul este ceva întâmplător, o fantezie fie a celulelor cerebrale, fie a retinei, fie a„psihicului" său.
Nu, nu este aşa.

Visul este o producţie voită a duhului, a stăpânului trupului, sau a altor duhuri, care vor să transmită ceva iubitului lor întrupat.
Pentru omul simplu viaţa trupească e o fericire. Pentru duhul superior, coborât în trup, viaţa pur trupească este un chin al neştiinţei şi întunericului.
 Atunci Divinitatea a orânduit viaţa de duh exteriorizat din timpul nopţii, al somnului.Omul simplu e un cvasi-animal. El nu trebuie să fie stingherit din cursul vieţii sale, nu trebuie să ştie că tot ce spune şi face este auzit şi văzut de cei din lumea spaţială. Ar fi îngrozit ştiindu-se observat, urmărit în toate actele şi gândurile sale. Viaţa nu i s-ar mai desfăşura în libertate, după deplina sa înclinare.
Prin urmare, Divinitatea, în nemărginita Ei înţelepciune, a socotit că omenirea, în general, trebuie lăsată în necunoaşterea lumii spirituale; cunoaşterea Cerului constituind doar  privilegiul celor puţini.  Cei mulţi nu cred în existenţa spiritului, a vieţii spirituale, şi nu le plac cunoştinţele lumii cereşti, duhurile lor fiind încă pe treptele inferioare ale scării evoluţiei spirituale.
Cele mai multe vise par a fi irealităţi, pentru că duhul nu are permisiunea să construiască un vis concret, imaginativ-real. Aceste reprezentări enigmatice vor dura mii de veacuri, până când omenirea va ieşi din starea morală şi intelectuală înapoiată, până când se va ridica pe treptele superioare ale înţelegerii şi conştiinţei, când voinţa nu îi va mai permite să se abată din calea armoniei divine, stabilită din veşnicie în tot universul.

Fragmente " Din tainele Vietii si ale Universului " -Demetrescu 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu