marți, 14 mai 2013

Apariţia omului pe pământ

In vremurile îndepărtate ale existenţei acestui glob, după ce a apărut toată seria de plante şi animale, îşi făcu apariţia şi omul. înfăţişarea lui era mult deosebită de a omului de azi.
Ce uşor e de gândit şi zis: A apărut omul. Dar cine îşi poate închipui ce operă grandioasă a fost crearea trupurilor primilor oameni. La timpul oportun, au coborât din Soare strălucite duhuri îngeri constructori, care, prin cunoştinţele lor savante, au materializat din materia Pământului mai multe trupuri umane, şi după ce le-au desăvârşit trupeşte, s-au întrupat chiar ele în aceste forme umane. S-au creat astfel mai mulţi indivizi, care au

trăit ca oameni, ducându-şi existenţa până la adânci bătrâneţi, fiind supuşi tuturor legilor omeneşti, deci şi procreării.Pe când primele forme umane au fost creaţii - sau, mai exact, adevărate materializări - spiritele
solare următoare s-au întrupat în trupurile produse de precedenţii generatori umani.
După o serie de generaţii, constructorii solari au părăsit Pământul, după moartea trupului lor, întorcându-se la centrul solar, de unde au coborât. Ca descendenţi ai lor, au urmat la întrupări îngerii planetari, constituind pe pământ o lume divină, pentru că deşi erau oameni, totuşi se bucurau de facultatea mediumică de a vedea şi auzi lumea duhurilor. Oameni trupeşti erau, şi totuşi aveau puterea duhurilor. în fine, a sosit timpul retragerii îngerilor tereştri şi au urmat la întrupare, în trupul noului prunc, duhurile umane.
Astfel s-a născut omul veritabil, trup animat de un duh uman. Dar ce simplu, ce neştiutor era acest om!
Era un cvasi-animal. înţelepciunea marilor duhuri constructoare ale centrului solar a hotărât ca, mii şi mii de ani, să trăiască încă printre aceşti sălbatici un mare număr din lumea duhurilor angelice. întrupându-se ca oamenii, îngerii îşi conduceau şi instruiau nefericiţii lor fraţi ignoranţi.
Prin urmare, la acea vreme lumea terestră era formată, în majoritate, din duhuri umane, iar printre ele se aflau întrupaţi şi îngerii. Azi, lumea întrupată, în majoritate, este animată de duhuri umane.
Pe măsură ce omul progresa mental şi era în stare să se conducă singur, lumea angelică solară se retrăgea, până n-a mai rămas întrupat pe pământ nici un înger solar. Azi îngerii solari mai vin la întrupare, în misiuni, când au de îndeplinit crearea unor curente noi de idei, care să ducă omenirea cu un pas mai departe pe drumul evoluţiei.
Au trecut mii de veacuri, iar trupul omului s-a micşorat, dar a devenit mai complex şi mai fin, mai ales sistemul său cerebral. Graţie acestui minunat instrument, duhul poate face descoperiri noi, lărgindu-şi mereu câmpul cunoştinţelor umane. Pe când înainte îşi ducea o viaţă cvasi-animală, muncind şi folosindu-şi mintea numai pentru împlinirea năzuinţelor animale, acum mintea omului scotoceşte adâncul mărilor şi al cerurilor, asociază ideile, le combină în fel şi fel şi deduce adevăruri noi. Un număr foarte redus de oameni, îndrăznesc să se înalţe de la preocupările pur materiale în speculaţii metafizice şi metapsihice, deci în sferele spiritualităţii.
Veacurile se scurg, trupul se va perfecţiona, duhul dispunând de instrumente din ce în ce mai bune.
Dar vine şi vremea declinului, când urmează o uşoară degenerare, accentuată în decursul timpului.
Ca urmare, duhul va suferi, căci îşi va exercita mai greu facultăţile înalte, având un instrument din ce în ce mai imperfect. Totul se naşte, evoluează şi moare, pentru a se desăvârşi.

fragmente din " Din tainele vietii si ale universului" - Scarlat Demetrescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu