marți, 12 iulie 2011

Constantin Brâncuşi -- > Un mare Maestru al Geometriei Sacre <--

   


      Arta ar trebui să fie numai bucurie!                                             
      De aceea, nu există „artişti", ci numai oameni care simt nevoia să lucreze, 
      întru bucurie! Să cânte, asemenea păsărilor!
                                                                                                 Constantin Brâncuşi
Operele sale de la Tirgu Jiu 
1.1. - MASA TĂCERII ( este prima lucrare)


Ce are la modul fizic ?

Are 12 scaune rotunde ( fiecare scaun este format din două emisfere întoarse ) aşezate în jurul unei mese rotunde .


Ce reprezintă la nivel metafizic ( ezoteric ) ?

1. - Reprezintă înmulţirea numărului de spirale în ADN-ul uman, de la două (2) spirale la douăsprezece (12) spirale (alte perspective sunt dat in cartile mele anterioare). Înmulţirea spiralelor ADN se efectuează în Tăcere în şi cu ajutorul Energiei Noi, fără aportul omului. Omul are doar rolul de a sesiza transformările prin semnele resimţite la nivelul corpului Fizic, Astral (Suflet ) şi Mental, fără a se împotrivi metamorfozei ADN-ului .

Se recomandă foarte multă tăcere şi relaxare, fiindcă aşa cum ni s-a profeţit de mii de ani, cînd omul tace , pietrele vorbesc; timpul a sosit şi este în derulare accelerată. Ultimul moment al terminării multiplicării spiralelor în ADN-ul uman pentru o parte dintre Misionari va fi într-o zi (necunoscută azi - anul 2004) a celei de-a două jumătăţi a anului 2012.

2.- Emisfera inferioară a unui scaun reprezintă Vechiul Pămînt şi Vechile Energii utilizate, iar emisfera superioară reprezintă Noul Pămînt şi Noile Energii ce susţin noua manifestare. Punctul de unire ( îngemănare ) dintre cele două emisfere, îl reprezintă o perioadă de timp fizic care trebuie să mai curgă pînă cînd se va face saltul într-o dimensiune superioară; atunci , Noul Pămînt se va desprinde total de Vechiul Pămînt.


1.2. - ALEEA SCAUNELOR (este a doua lucrare)

Ce are la modul fizic ?

Este o alee pe care sunt dispuse cincisprezece scaune piramidale pe partea stîngă şi cincisprezece scaune pe partea dreaptă, cu un total de 30 de scaune piramidale .Ce reprezintă la nivel metafizic ( ezoteric ) ?

1. - Numărul de 30 de scaune piramidale reprezintă vîrsta la care IISUS din Nazaret a devenit IISUS CRISTOS prin pogorîrea Sfîntului Duh peste EL (de fapt a primit corpul energetic Cristic şi principiul Conştiinţei Cristice). Omenirea terestră nu a atins vîrsta celor 30 de ani fizici spiritualizaţi ai Învăţătorului nostruIisus Cristos. Prin prezenţa ei, Aleea Scaunelor avertizează omenirea că împlinirea vîrstei de 30 de ani ai maturităţii sale spirituale se apropie , o va atinge cît de curînd şi vom vedea în rîndurile următoare cînd şi cum anume; Numărul 30 este de fapt un an, un segment de timp în acest caz.

2. - Rîndul de scaune piramidale de pe parte stîngă este de polaritate feminină (minus), iar cel din dreapta este de polaritate masculină (plus), fapt pentru care cele 30 de scaune individualizate sunt de fapt 15 grupuri de scaune bipolare (androgine); adică, fiecărui scaun din partea stîngă a acestei alei îi corespunde un scaun de pe partea dreaptă a aleii. Numărul 15 este rezultatul unui produs ce păstrază caracteristicile elementului rădăcină 30 de ani ai lui Iisus Cristos, astfel că, şi 15 reprezintă de fapt un număr de ani tereştrii şi netereştrii deopotrivă, aşa după cum şi Iisus Cristos era Fiu al Omului şi Fiul de Dumnezeu în acelaşi timp.

Şi acum să vedem unde şi în ce context pămîntean găsim cei 15 ani, care sunt tereştrii şi netereştrii deopotrivă şi totodată de ce li se spune androgini.
Cei care aţi vizitat complexul sculpturat de la Tîrgu - Jiu aţi observat că scaunele sunt aşezate în perechi de cîte trei cu spaţiu între ele, atît pe parte stîngă cît şi pe partea dreaptă a aleii; excluzînd faptul că trei scaune au fost furate după revoluţie, putem spune că această aşezare în cinci segmente a cîte trei scaune pe fiecare parte este perfect simetrică. Această simetrie scoţînd în evidenţă aranjamentul a cinci segmente a cîte trei scaune pe fiecare parte, de fapt scoate în evidenţă numărul de corpuri pe care omul terestru Misionar le va avea funcţionale în anul calendaristic 2012.

Acum voi enumera corpurile omului , începînd cu segmentul de lîngă Masa Tăcerii , cît şi polarităţile la bărbat şi femeie :

Primul segment corespunde Corpului Fizic ; il avem.

- Corpul Fizic la bărbaţi este masculin ( plus );
- Corpul Fizic la femei este feminin ( minus );

Al doi-lea segment corespunde Corpului Eteric il avem.

- Corpul Eteric la bărbaţi este feminin ( minus );

- Corpul Eteric la femei este masculin ( plus );

Al trei-lea segment corespunde Corpului Astral ( Sufletesc ); il avem.

- Corpul Astral (Sufletul ) la bărbaţi este masculin ( plus) ;

- Corpul Astral ( Sufletul ) la femei este feminin ( minus);

Al patru-lea segment corespunde Corpului Mental ; il avem.

- Corpul Mental la bărbaţi este feminin ( minus );

- Corpul Mental la femei este masculin ( plus );

Al cinci-lea segment corespunde Corpului Cristic ( Sinei Spirituale ); este NOU.

Acest Corp Cristic este androgin atît la femei cît şi la bărbaţi, adică, cele două polarităţi plus şi minus există reunificate într-o singură matrice.

Concluzionînd, putem spune că pînă în anul 2012, toţi oamenii (nu contează religia ) care şi-au trecut numele în Cartea Vieţii ca Misionari ce-si maturizeaza Transformarea, primesc un Nou Corp Energetic, prin care Principiul şi Forţa (Putere - Voinţă) Cristică din lăuntrul lor intră în funcţiune .

1.3. - LAVIŢELE ( Băncile ) ( este a treia lucrare )Ce are la modul fizic ?

Are două laviţe (bănci) aşezate cîte una pe fiecare parte a aleii, poziţionate faţă în faţă ca două reflexii reciproce.

Ce reprezintă la nivel metafizic (ezoteric) ?

Această lucrare reprezintă apariţia în destinul omenirii al unui an fizic terestru, în care fiecare individ trece în mod obligatoriu printr-un moment inedit de odihnă, astfel:

1. - După ce ai dobîndit Corpul Cristic –Coconul de Aur, este necesar un moment de reajustare în care tu ca Fiu al Omului să te vezi în acelaşi timp Fiu al lui Dumnezeu, deoarece tu tot timpul ai fost Fiu al lui Dumnezeu, dar, datorită condiţiilor de experimantare în mediului terestru, ai uitat cine eşti de fapt şi permanent ai crezut că eşti un biet muritor numit Fiu al Omului - plin de limitări.

De fapt, tu prietene (ă), te afli în situaţia de a fi în acelaşi moment pe ambele laviţe şi încerci un experiment nou, adică acela de a te privi şi de a te percepe pe tine însuţi în tine însuţi.

REŢINEŢI :

Odihna omului pe Laviţe înseamnă Botezul (Autoalegerea-Purificarea) cu Apă al Sfîntului Ioan Botezătorul, adică împlinirea vîrstei de 30 de ani spiritualizaţi ai lui IISUS din Nazaret; în această etapă omul Misionar Pionier Saumbra încă nu este pregătit şi pentru Botezul cu Foc (Duh Sfînt), dar urmează.

2. - Momentul acestei experienţe este chiar în timpul viitor al sfîrşitului de an 2012, cînd planeta Pămînt împreună cu toate regnurile sale intră într-un tunel energetic, abandonînd planul tridimensional pentru a intra într-o dimensiune superioară; atunci va fi momentul în care vor fi aproximativ trei zile şi trei nopţi de întuneric, de la un capăt la altul al traversării acestui tunel al timpului (fereastră în timp şi spaţiu).

Acest eveniment al celor trei zile şi trei nopţi de întuneric precizate în Apocalipsa Biblică estatît de inedit, de măreţ şi de surprinzătoar ca experienţă trăită cu extrem de mare înfrigurare, încît nu va reprezenta doar o noapte prelungită ci va fi o noapte plină de întrebări spirituale, de reevaluare a tot ceea ce reprezintă fiinţa ta, de bucuria deplasării întregii omeniri spre un tărîm necunoscut dar plin de mistere ale Iubirii, Armoniei şi Puterii de a Crea în Lumina Divină cu ajutorul Corpului Cristic nou primit.
Ştiu că este greu pentru multă lume ca să înţeleagă acest eveniment măreţ deoarece voi dragii mei prieteni încă vă simţiţi vechiul uman care de fapt după anul 2012 va înceta inevitabil pentru din ce in ce mai multi oameni. Pregătirea noastră pentru acest salt multidimensional s-a făcut de acum cîţiva ani, aşa după cum preciza Maestru Tobias în Lecţiile Crimson.

Ca fapt divers, vă informez că după întîlnirea Cercului Crimson la Bucureşti în data de 18. 04 . 2004 (unde am avut imensa bucurie de a fi participant conştient), în corpul energetic al multor oameni din România s-a produs o mutaţie energetică spectaculoasă:

Maestrii de Lumina ne-au transmis în aceiaşi zi printr-o Fiică a Luminii din Bucureşti faptul că prima mutaţie a fost materializată şi aproximativ 55% din populaţia României are deja în jurul capului acea aură pe care doar în picturile bisericilor creştine o observăm în jurul capului sfinţilor. Da; planetarii noştri (unii) se îndreaptă spre statutul de Om Divin, care este un Sfînt în toată regula.

- tot din 18 Aprilie 2004, anumite persoane printre care şi eu, am reuşit să ne armonizăm foarte rapid cu Noile Energii de Echilibru ale Divinităţii izvorîte din Spaţiul Românesc şi astfel am avut şansa de a fi printre primii tereştri la care cele şapte chakre s-au unificat într-una singură, albă, mare şi frumoasă; numai prin funcţionarea chakrei Unice, Principiul Cristic fructifică în şi prin noi.

Acum dragi prieteni vă voi oferi în rîndurile următoare o precizare suplimentară sosită din partea Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS prin intermediul prietenei mele Floare Bîndariu din Timişoara în data de 06 August 2004:

în perioada celor trei zile şi trei nopţi de întuneric, în sufletele oamenilor va fi multă agitaţie, teamă, spaimă, dar şi dorinţa de cunoaştere privind semificaţia evenimentului inedit pe care îl experimentează la propriu.

Intrarea umanităţii terestre în cele trei zile şi trei nopţi de întuneric ce ne sunt oferite de traversarea planetei Pămînt printr-un tunelul energetic invizibil ochilor fizici ne îndreaptă spre un portal - ,,Poarta Sărutului,,.1.4. - POARTA SĂRUTULUI ( este a patra lucrare )


Ce are la modul fizic ?

Are doi stîlpi verticali peste care este aşezată orizontal o traversă, totul fiind construit din piatră ca şi lucrările anterioare.

Ce reprezintă la nivel metafizic ?

Cei doi stîlpi verticali au fost ciopliţi într-o formă rezultată ca urmare a unei simbioze vegetale dintre o PETALĂ şi o FRUNZĂ (date suplimentare în capitolul următor).

Traversa (la) aşezată peste cei doi stîlpi reprezintă două aspecte inedite:

- Lada de zestre ( cunoaşterea spirituală ) a poporului Român;
- şi Sarcofagul Regal din Piramida Fizică Celestă (sînt multe Piramide Fizice Celeste şi le-am detaliat anterior).

În capitolul următor voi detalia semnificaţiile celor doi stîlpi şi a traversalei Porţii Sărutului din alte perspective. Acum revin la perspectiva subiectului tratat în acest capitol fiindcă dacă amestec mai multe perspective vă bulversez complet şi nu doresc acest lucru.

Aşadar ,acest Portal este locul prin care planeta Pămînt păşeste definitiv într-o dimensiune superioară, unde: ni se oferă SĂRUTUL de BINE AŢI VENIT DRAGI PĂMÎNTENI ÎN DIMENSIUNEA CRISTICĂ A CONŞTIENŢEI ŞI CONŞTIINŢEI UNIFICATE.

Atunci şi noi putem spune cu uşurinţă, Doamne Dumnezeule Sfinte îţi mulţumim că după atîta amar de timp al rătăcirii ne-ai ajutat să revenim din nou ACASĂ şi nu o CASĂ oarecare ci o CASĂ NOUĂ clădită prin: Energiile Iubirii Cristice, Energiile Liberului Arbitru şi Energiile Speranţei nou create pe Terra veche.

ATENŢIE - REŢINEŢI : De fapt, în ultima secundă a celei de-a treia zi şi noapte de întuneric (interior pentru mulţi ), trecerea prin POARTA SĂRUTULUI se produce instantaneu şi este momentul efectiv al SALTULUI (SĂRITURA ) QUANTUM;

Aceia dintre voi care aţi reşit să studiaţi excepţionalele cărţi de antropozofie ale Maestrului Rudolf Steiner aţi remarcat fazele de evoluţie ale Terrei şi anume :

1. - Faza Saturniană ;
2. - Faza Solară ;
3. - Faza Lunară ;
4. - Faza Pămînt (actuală);
5. - Faza Jupiteriană (în viitor după anul 2012);
6. - Faza Venus;
7. - Faza Vulcan;

Deoarece evenimetele procesului transformaţional apocaliptic îmi dădeau sentimentul - senzaţie al trecerii planetei Pămînt într-o fază superioară, am întrebat pe Maestrul Eli despre realitatea şi exactitatea percepţie mele extrasenzoriale.

Maestrul Eli a confirmat că întradevăr după anul 2012 planeta Pămînt trece în faza de evoluţie Jupiteriană, precizată de Maestrul Rudolf Steiner. Cu toate că acest răspuns mi-a oferit satisfacţia unei reuşite, a apărut iarăşi o nouă întrebare, care mi-a dat din nou bătaie de cap.Cîteodată ai impresia că nu mai termini niciodată cu aceste întrebări şi răspunsuri şi abia aştepţi ca să se termine totul oadată; cu toate acestea, tu ştii bine că orice sfîrşit spiritual te trimite obligatoriu într-un nou început spiritual de care habar nu ai cum va fi, fapt care te predetermină să mai bei un şpriţ ca să te împămînteneşti din nou - şi aşa devii din nou un om obişnuit, dar apoi inevitabil apare din nou jocul întrebărilor şi răspunsurilor ezoterice cu ajutorul carora mai faci un pas spiritual inainte.
Oare cine a zis că este uşor? s-a înşelat. Oare cine a zis ca-i imposibil? La fel sa inselat.
Şi iată întrebarea pe care vă las ca voi să o deduceţi din răspunsul Învăţătorului nostru Iisus Cristos :

Aşa după cum scria Maestrul Rudolf Steiner şi aşa după cum şi tu Giculecorect ai intuit acest Mare Adevăr Spiritual, odată cu despriderea Noului Pămînt de Vechiul Pămînt se vor produce două evenimente paralele şi concomitente:

1. - Oamenii care nu au ajuns la parametrii energetici ai frecvenţelor vibraţionale ale Noului Pămînt vor pleca (muri); ei se vor reîncarna ulterior pe altă planetă asemănătoare ca Terra cea Veche (care încă mai persistă pînă în anul 2012). Pe acea planetă , toţi cei care se vor reîncarna vor prelua evoluţia spirituală de la capăt, adică din stadiul de om primitiv.

2. - Odată cu desprinderea Noului Pămînt de Vechiul Pămînt, va rămîne în urmă un rest material (zgură nespiritualizată) sub forma unei mici planete nelocuite a cărei mărime va fi cam de un sfert din actualul (2004) volum al Terrei. Ulterior această mică planetă se va dezintegra.

Dragi prieteni.
Uitîndu-ne în viitor, putem spune că acei oameni care au trecut prin Poarta Sărutului atunci s-au născut a doua oară şi au atins vîrsta spiritualizată a luiIISUS CRISTOS de 31 de ani.

REŢINEŢI:

Ieşirea pe Poarta Sărutului este pentru om Botezul cu DUH SFÎNT chiar primul an Cristic încheiat = vîrsta de 31 a lui IISUS CRISTOS.
Deocamdată vă las doar aceste semnificaţii , urmînd ca într-un capitol următor intitulat Deviaţia de la Axa Nord - Sud, să vă mai prezint şi o altă semnificatie ezoterică pe care Poarta Sărutului ne-o destăinuie; pînă atunci să abordăm altă lucrare a traseului ezoteric de la Tîrgu - Jiu.

1.5. - BISERICA ORTODOXĂ

(este o lucrare a Bisericii Ortodoxe, intergrată de Brîncuşi pe aliniamentul lucrărilor sale la nr. 5)

Ce reprezintă la nivel metafizic (ezoteric)?

1. - Prima semnificaţie este chiar denumirea de : ORTODOX, care înseamnă DREAPTA CREDINŢĂ.
Noile condiţii de manifestare ale dimensiunii spirituale în care s-a intrat dupăieşirea pe Poarta Sărutului, îl face pe om să vieţuiască de fapt în Sinea Sa ceea ce înseamnă Dreapta Credinţă, care este egală cu Iubire + Cunoaştere Spirituală.

2. - A doua semnificaţie este faptul că această biserică a dreptei credinţe nu reprezintă zidurile exterioare ale unui spaţiu fizic ritualic ci reprezintă chiar intrarea conştientă a omului în planul suprasensibil al inimii sale, astfel că Noul Corp Fizic va fi Adevăratul Templu al lui Dumnezeu. Sub acest aspect, inima omului va fi altarul în care fiecare polaritate umana devine preot şi preoteasă, slujind lui Dumnezeu lăuntric, pentru ca cele de din afară să ia forma celor de din lăuntru.

Dintr-o grabă nejustificată, voi dragi prieteni nu trebuie să trageţi concluzia eronată că după anul 2012 nu va mai fi nevoie de fostele biserici, ba va fi o scurtă perioadă de timp, după care ele se vor trasforma în adevărate Temple ale Cunoaşterii Spirituale (aproximativ clasele 1-12) iar la un nivel mai înalt se vor construi Universităţile Spiritual Divine (aproximativ facultăţile de azi). În mod natural, acel viitor va face ca Şcoala şi Biserica să fie o unitate, iar cadrele Universităţilor Spirituale vor fi în acelaşi timp şi Marii Preoţi Cristici. Deoarece totul se va manifesta pe un plan superior, biserica actuală va suferi o transformare radicală pe care mulţi preoţi actuali nu o înţeleg şi nici n-o doresc, pentru că unii nu au încă înţelegerea calităţii de preot pe care o reprezintă, iar unora le este destul de călduţ în ipostaza momentană; totuşi există anumiţi preoţi, călugări şi călugăriţe, care acum menţin la modul conştient legătura cu Ierarhia de Lumină şi alături de ei ne vom rezolva problemele spirituale viitoare cu deplin succes.


REŢINEŢI : Slujirea în Altarul Noii Biserici Ortodoxe - prin Inimă , este al doilea an Cristic încheiat = Vîrsta de 32 de ani a lui IISUS CRISTOS, în plină activitate misionară.

1.4. - POARTA SĂRUTULUI ( este a patra lucrare )

 Ce are la modul fizic ?
Este o coloană construită din module metalice, a cărei formă este dată de îmbinarea mai multor piramide duble, al căror număr de segmente simple dau numărul 33.

Ce reprezintă la nivel metafizic (ezoteric)?

Omul funcţionează ca o Piramidă dublă în lumea materiei, adică, prin piramida simplă superioară (cu vîrful spre cer) preia energii de la Tatăl Ceresc (chakra Astrul Cosmic de deasupra creştetului capului fizic), iar prin piramida simplă inferioară (cu vîrful spre centrul Pămîntului) preia energii de la Maica Pămîntească (chakra Astrul Teluric de sub tălpile fizice ale omului). Fiecare modul piramidal din Coloana Infinitului îmbinate prin vîrfuri unu lîngă celălalt, dau sentimentul unui aranjament de sicrie aşezate unele peste altele; această perspectivă vrea să spună două lucruri esenţiale şi anume:

1. - pentru a atinge starea de Conştiinţă şi Manifestare Cristică nu este destul doar o viată fizică pe Terra, deoarece spiritul tău trebuie să parcurgă mai multe viaţi întrupate, cu tot atîtea abandonuri (morţi ) de corpuri fizice;

2. - cînd ai atins vîrsta spiritualizată de 33 de ani ai lui IISUS CRISTOS, atunci spiritul tău a terminat de experimentat şi spiritualizat lumea materiei.

REŢINEŢI : Colana Infinitului este al trei-lea an Cristic încheiat = Vîrsta de 33 de ani a lui IISUS CRISTOSAtunci cînd vă aflaţi în punctul marcat deCOLOANA INFINITULUI, înseamnă că atunci v-aţi Înălţat şi aţi atinsDESĂVÎRŞIREA, fapt pentru care programul vostru spiritual s-a încheiat, inclusiv pe Noul Pămînt, dar unde puteţi reveni prin materializare la un şpriţ şi-o vorbă bună, între acei iubiţi ai voştri, care mai au de urcat spre nivelul pe care voi l-aţi atins.
2. - Prezentare legată, cursivă continua mereu de la stînga la dreapta cu numere şi titluri

1. - Masa Tăcerii - Cînd anumiţi oameni tereştrii îndeplinesc condiţia de a dispune de cele 12 Spirale complete şi funcţionale în ADN-ul corpului fizic, atunci pornesc pe 

2.- Aleea Scaunelor - în condiţii de polaritate dublă, şi atunci vor primi un nou corp , adică al cinci- lea corp energetic (corpul Cristic), după care pornesc spre cele două 

3. - Laviţe - unde obţin un moment de odihnă cu polarităţile echilibrate preţ de3 zile şi 3 nopţi de întuneric (interior), după care pornesc spre

4.- Poarta Sărutului - prin care vor trece fulgerător prin ea, deoarece este o poartă în timp şi spaţiu spre o anumită dimensiune în care Conştiinţa este unificată cu Tatăl Ceresc, apoi pornesc spre

5.- Biserica Ortodoxă - şi vor intra în lăuntrul ei unde îşi vor găsi Sinea lor şi unde vor primi Adevărata Credinţă, Putere sau Voinţă Divină, apoi pornesc spre

6.- Coloana infinitului - unde vor atinge starea de Desăvîrşire Cristică şi se vor Înălţa spre infinit.

Notă : Adevărata Biserică Ortodoxă Vie este chiar INIMA Corpului fizic al Omului.

Ca o completare la acest aspect, în ziua de 06 August 2004 (e ziua Schimbării la faţă după ritualul ortodox), Învăţătorul IISUS CRISTOS mi-a şi ne-a transmis următorul mesaj :TRIMISUL în anul 2010, va fi primul om care va atinge starea de Crist Manifestat.

Pentru perioada 2012-2025, în acest moment se constată existenţa unui potenţial spiritual foarte înalt pentru aproximativ 25% din totalul membrilor Shaumbra (membrii echipei Cristice), care ating stadiul de Cristos (desăvîrşirea); restul membrilor Shaumbra (75%), vor atinge stadiul de Cristos după anul 2025.

Dragi prieteni.
În continuare am să vă ofer un tabel ce sintetizează la modul general, dar dintr-o altă perspectivă de prezentare, tocmai ceea ce aţi citit mai devreme.

3. - Sinteza Metamorfozei Cristice
_________________________________________.
Iisus din .............................................. Trimisul
Nazaret
______________________________________ _.
Masa Tăcerii de la 12 ani ....................după 1999
_________________________________________..
Aleea Scaunelor la 29 de ani ..............din 2008
_________________________________________..
Laviţele la 30 de ani ...........................din 2009
botez cu apă .......................................botez cu apă
şi cu Duh Sfînt ( Foc ) - _.
Poarta Sărutului la 31 de ani .............din 2010
..........................................................- botez cu foc
_________________________________________..
Biserica Ortod. la 32 de ani ...............din 2011
_________________________________________..
Coloana Infin. la 33 de ani ................din 2012
_________________________________________.

CONTINUARE TABEL _.

25% din Restul Shaumbrei

Shaumbra şi ....................................al omenirii
______________________________________________.
Masa Tăcerii după 1999 .................după 1999
______________________________________________.
Aleea Scaunelor din 2011 ..............din 2011
______________________________________________.
Laviţele din 2012 ...........................din 2012
botez cu apă ..................................botez cu apă
______________________________________________.
Poarta Sărutului între 2012-2025 ...după 2025
botez cu foc ....................................botez cu foc
______________________________________________
Biserica Ortod. între 2013-2025 ....după 2025
____________________________________________
Coloana Infin. între 2013-2025 ......după 2025
_____________________________________________

Fragmente din cartea electronica " Romania Inima Oculta A Terrei " de Gicu Dan


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu